• English

Medisch Leiderschap

Als je in een ziekenhuis werkt waar medisch specialisten elkaar aan spreken op gedrag, visie en kennis, kan het niet anders dan dat er collega’s in de rij staan om erbij te willen horen. Medisch Leiderschap  heeft een enthousiasmerende uitwerking op iedereen.  

Medisch Leiderschap:

 • Stimuleert multidisciplinair overleg
 • Bevordert de effectiviteit in de samenwerking
 • Ondersteunt de veranderingsbereidheid
 • Wordt uitgedragen door inspirerende leiders 


Momenteel is er gelukkig meer focus op Medisch Leiderschap. 

Medisch Leiderschap stimuleert gezamenlijke verantwoordelijkheid voor patientveiligheid en de successen van het gehele werkveld. 

Mensen

In ziekenhuizen draait alles om mensen. Iedereen is van goede wil en heeft het beste met de ander voor. Alleen, wat zit er in je  rugzak. De rugzak die je elke dag met je meedraagt. De inhoud van jouw rugzak, bepaalt:

 • Hoe je reageert op feedback.
 • Hoe open je bent over wat je lastig vindt.
 • Wat je communiceert als je verantwoordelijk bent


Persoonlijk leiderschap beïnvloedt medisch leiderschap. Het een kan niet zonder het ander. Jouw specifieke ontwikkeling bepaalt wat je aan je omgeving laat zien. In mijn 25 jaar ervaring als trainer en begeleider van allerlei professionals viel mij op dat de professionele kennis op hoog niveau aanwezig is, maar dat constante stress het  leidersschapsgedrag negatief infecteert .

Leiders

Jim Collins schrijft in zijn boek ‘Good to Great’ dat leiderschap zich bevindt op het hoogste niveau van de piramide. Niveau 5: dienstbaar, nederigheid en wilskracht. Hij legt de nadruk op de emotionele competenties van daadwerkelijk contact maken om de gewenste bedrijfsresultaten te bereiken.

Hij schrijft: “Dit houdt in dat niveau-5 leiders de verantwoordelijkheid van het succes bij anderen leggen en als het slecht gaat in de spiegel kijken en zichzelf de schuld geven”.

Menig keer heb ik het andersom zien gebeuren, waardoor kansen blijven liggen en de schade vergroot wordt.

Schuld heeft een positief aspect. Het biedt je de mogelijkheid het heft in handen te nemen, schade te beperken en te herstellen.

Echte leiders:

 • Dingen respect af.
 • Tonen karakter
 • Zijn een groot voorbeeld. 
 • Zorgen voor rust en veiligheid 


Winst

 • Fouten worden bespreekbaar
 • Men leert
 • Herhaling wordt voorkomen 


Ben je medisch specialist en wil je je bekwamen in medisch leiderschap?  Boek dan snel het Vitaliteitsprogramma op Aruba. Leer, in één week, jouw Persoonlijk Leiderschap en Medisch Leiderschap te integreren. Lever jouw bijdrage en verbeter de zorg.  

Klik op Contact